PHDR. JIŘÍ DRAHOTA

Klinický psychlog a psychoterapeut


VZDĚLÁNÍ

UK Praha, psychologie 1989
Atestace z klinické psychologie 1992
Atestace z psychoterapie 1994

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PŘÍPRAVA

SUR – dynamická psychoterapie 1988
Gestaltterapie, včetně postgraduálního výcviku 1996
Pohybová terapie – primitivní exprese - 3letý výcvik (Johan Dhaese Belgie) 1997
Vlastní psychoanalytická individuální psychoterapie (700 hodin PhDr. Lucie Lucká) 2010
Biodynamická psychoterapie Eli Weidenfeld od roku 2014 do současnosti

PRAXE

Laboratoř ČSAV oddělení Adaptace člověka na stres
Psychiatrická klinika – Dolní Počernice
Integrační centrum Zahrada, stacionář pro děti s kombinovaným postižením
Privátní psychoterapeutická a lektorská praxe

TERAPEUTICKÁ PRAXE

Zakládající člen a lektor institutu pro Gestaltterapii
Lektor SURu v šesti komunitách dr. Vyhnálka a doc. Skály, (pod supervizí dr. Šimka, dr. Kratochvíla a doc. Skály)
Zakládající člen a lektor Institutu pro skupinovou terapii (pod supervizí dr. Henkové)
Supervizor v SURu a Institutu pro Gestaltterapii (pod supervizí dr. Knoppa)
Supervize terapeuticé práce PhDr. Yvonne Lucká

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Česká psychoterapeutická společnost JEP
Evropská psychoterapeutická asociace – European Certificate of Psychotherapy
Evropská asociace pro Gestalterapii
SUR
Asociace klinických psychologů
Česká psychoterapeutická asociace