O mně

VZDĚLÁNÍ

UK Praha, psychologie – 1989
Atestace z klinické psychologie – 1992
Atestace z psychoterapie – 1994

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PŘÍPRAVA

SUR – dynamická psychoterapie – 1988
Gestaltterapie, včetně postgraduálního výcviku – 1996
Pohybová terapie – primitivní exprese – 3letý výcvik (Johan Dhaese Belgie) – 1997
Psychoanalytická individuální psychoterapie – 700 hodin PhDr. Lucie Lucká – 2010
Biodynamická psychoterapie Eli Weidenfeld od roku 2014 do současnosti

PRAXE

Laboratoř ČSAV oddělení Adaptace člověka na stres
Psychiatrická klinika Dolní Počernice
Integrační centrum Zahrada, stacionář pro děti s kombinovaným postižením
Privátní psychoterapeutická a lektorská praxe

TERAPEUTICKÁ PRAXE

Zakládající člen a lektor institutu pro Gestaltterapii
Lektor SURu v šesti komunitách dr. Vyhnálka a doc. Skály, (pod supervizí dr. Šimka, dr. Kratochvíla a doc. Skály)
Zakládající člen a lektor Institutu pro skupinovou terapii (pod supervizí dr. Henkové)
Supervizor v SURu a Institutu pro Gestaltterapii (pod supervizí dr. Knoppa)
Supervize terapeuticé práce PhDr. Yvonne Lucká

ODBORNÉ SPOLEČNOSTI

Česká psychoterapeutická společnost JEP
Evropská psychoterapeutická asociace – European Certificate of Psychotherapy
Evropská asociace pro Gestalterapii
SUR
Asociace klinických psychologů
Česká psychoterapeutická asociace