PhDr. Jiří Drahota

Psychoterapeut a Supervizor

Klinický psycholog. Spoluzakladatel psychoterapeutických institutů  IVGT a INSTEP. Vyučuji v institutech SUR a INDEPT.  Zaměřuji se na vzdělávání v psychoterapii, práci se skupinami a komunitami.

AKADEMICKÉ VZDĚLÁNÍ

UK Praha, psychologie 1989

Atestace z klinické psychologie 1992
Atestace z psychoterapie 1994

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PŘÍPRAVA
1. SUR - dynamická psychoterapie absolutorium 1988
2. IVGT, NorskGestalt Institut absolutorium 1996
3. Multi Di Mens, NorskGestalt Institut - postgraduální vzdělávaní v gestalterapii 1996 - 2000
4. Pohybová terapie - 420 hodin 2001 (Johan Dhaese, Belgie)
5. IVGT, NorskGestalt Institut - supervizní výcvik ukončení 2010
6 .Psychoanalytická individuální psychoterapie (820 hodin, Lucie Lucká)
7. Body terapeutická psychoterapie (350 hodin Eli Widenfield)

PRACOVNÍ ZKUŠENOST
1. Laboratoř ČSAV - oddělení Adaptace člověka na stres 1986- 1992
2. Psychiatrická klinika - Dolní Počernice 1989 - 1995
3. Integrační centrum Zahrada, stacionář pro děti s kombinovaným postižením 1995 -
4. Fokus Praha 1999 - 2000
4. Privátní psychoterapeutická a lektorská praxe od roku 1996

PRAXE V PSYCHOTERAPEUTICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ
1.Zakládající člen, lektor a supervizor Institut pro Gestaltterapii Praha od roku 1996 (pod supervizí Daan van Baalena, Jana Knoppa, Kena Evense)
2. od roku 1995 -lektor SURu v osmi komunitách dr. Vyhnálka a doc. Skály, (pod supervizí dr. Šimka, prof. Kratochvíla a doc. Skály, doc. Kožnara)
3. od roku 1997 - zakládající člen, lektor a supervizor Institutu pro skupinovou terapii (pod supervizí dr. Henkové) v šesti skupinách jako procesní lektor a ve třech jako vedoucí komunity
4. S Martinem Járou, Janem Roubalem, Stáňou Dudovou vedení postgraduláního projektu Gestalt Plus
4. od roku 1996 aktivní účast na 30 evropských a českých konferencí pořádné českými a evropskými psychoterapeutickými společnostmi a obecně se účastním odborného a profesního života psychoterapeutické obce po 30 let.

SUPERVIZE: PhDr. Yvona Lucká
 

ČLENSTVÍ V OBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

Česká asociace pro psychoterapii

Evropská psychoterapeutická asociace - European Certificate of Psychotherapy

Evropská asociace pro Gestalterapii
SUR
Česká psychoterapeutická společnost JEP

Asociace klinických psychologů